Website Privacy Policy


Firma [Roland DG (UK) Ltd] zobowiązuje się strzec prywatności osób odwiedzających tę witrynę internetową. W niniejszych Informacjach dotyczących prywatności opisujemy w jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkownika, na jakich zasadach je udostępniamy oraz jak z nich korzystamy, a także informujemy użytkownika o sposobach dochodzenia swoich praw dotyczących prywatności.
W przypadku pytań lub obaw dotyczących korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt w oparciu o informacje podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej.

Rodzaje gromadzonych informacji?

Dane osobowe, które możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 

Informacje podawane dobrowolnie

W niektórych częściach naszej witryny możemy prosić użytkownika o dobrowolne podanie danych osobowych: na przykład imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail) w celu zarejestrowania konta, zasubskrybowania informacji marketingowych i/lub przesłania do nas zapytań. Zakres danych osobowych, o które będziemy prosić, oraz powody, dla których będziemy prosić o te dane, staną się jasne w momencie, kiedy poprosimy o podanie tych danych.

Informacje gromadzone automatycznie

Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, możemy automatycznie zbierać pewne informacje z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie informacje mogą być uznawane za dane osobowe i podlegać obowiązującym przepisom o ochronie danych. Informacje, które gromadzimy automatycznie, mogą w szczególności obejmować adres IP, położenie geograficzne (tj. lokalizację na poziomie kraju lub miejscowości), rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, wyświetlane strony i nawigację po witrynie);

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej poznać osoby odwiedzające naszą witrynę oraz dowiedzieć się skąd przychodzą i jaka treść w naszej witrynie je interesuje. Używamy tych informacji na potrzeby naszych wewnętrznych analiz i w celu poprawienia jakości i adekwatności naszej witryny dla odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzenia, co dodatkowo objaśniono w sekcji „Pliki cookie i podobne technologie śledzenia” poniżej.

Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł

Od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe o użytkowniku z innych źródeł (na przykład od brokerów danych, od organizatorów wystaw i dostawców list), ale tylko po sprawdzeniu, że te podmioty mają zgodę użytkownika, mają podstawy prawne do ujawnienia nam danych osobowych lub są do tego prawnie zobowiązane.

Informacje uzyskiwane od stron trzecich to na przykład imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe. Informacje otrzymywane od tych stron trzecich służą nam do przesyłania informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług lub do utrzymywania rekordów z danymi użytkownika oraz do poprawiania ich dokładności

Możemy także otrzymywać dane osobowe dotyczące użytkownika, w tym na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, od naszych autoryzowanych dilerów w celu sfinalizowania sprzedaży naszych produktów, w celu realizacji gwarancji na nasz produkt, a także na potrzeby komunikacji marketingowej.

Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

Do gromadzenia danych osobowych użytkownika i ich przetwarzania używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia (określanych łącznie terminem „pliki cookie”). Dodatkowe informacje o rodzajach używanych przez nas plików cookie, przyczynach korzystania z tych plików oraz metodach, za pomocą których użytkownik może kontrolować te pliki, zawiera dokument Informacje o plikach cookie