Your data protection rights

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

 

  • Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić wniosek o dostęp do swoich danych, ich skorygowanie, zaktualizowanie lub usunięcie, kontaktując się z nami w oparciu o informacje podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej
  • Ponadto użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wnioskować o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych oraz żądać zapewnienia przenośności jego danych osobowych. Jak poprzednio, użytkownik może dochodzić swoich praw, kontaktując się z nami w oparciu o informacje podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej
  • W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z informacji marketingowych, które do niego wysyłamy. Skorzystanie z tego prawa wymaga kliknięcia łącza „Anuluj subskrypcję” lub „Rezygnuję” dostępnego w wysyłanych do niego wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym. Aby zrezygnować z innych form informacji marketingowych (przesyłanych tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem telemarketingu), prosimy o kontakt z nami w oparciu o dane kontaktowe podane w sekcji  poniżej
  • Jeśli podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody w żaden sposób nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed wycofaniem, ani na przetwarzanie prowadzone w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda.
  • Użytkownik ma prawo złożyć w urzędzie ochrony danych skargę dotyczącą gromadzenia przez nas jego danych osobowych i korzystania z nich. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych.

Odpowiadamy na wszystkie żądania osób fizycznych, które chcą dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie. Po przedłożeniu żądania możemy prosić okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia danych użytkownika.

Witryny innych firm

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady dotyczące prywatności ani praktyki w tym zakresie w witrynach innych firm.