Legal basis for processing personal information

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne gromadzenia przez nas i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będą zależeć od określonych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. 

Jednak w normalnych warunkach gromadzimy dane osobowe użytkowników wyłącznie (i) kiedy potrzebujemy danych osobowych do realizacji kontraktu z użytkownikiem, (ii) kiedy przetwarzanie tych danych leży w naszym uzasadnionym prawnie interesie, który nie jest przesłaniany przez prawa użytkownika lub (iii) kiedy mamy na to zgodę użytkownika.  W niektórych przypadkach możemy mieć także obowiązek prawny gromadzenia danych osobowych od użytkowników lub możemy potrzebować danych osobowych do ochrony kluczowych interesów użytkownika lub innych osób.

Jeśli prosimy użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymagania prawnego lub realizacji kontraktu z użytkownikiem, informujemy o tym w odpowiednim momencie i informujemy także, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (a także o możliwych konsekwencjach w razie odmowy podania danych osobowych). 

Jeśli gromadzimy dane osobowe użytkownika i używamy ich na podstawie naszych uzasadnionych prawnie interesów (lub interesów dowolnych stron trzecich), tym interesem jest zwykle obsługa naszej platformy i komunikacja z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika oraz dla naszego uzasadnionego prawnie interesu komercyjnego, na przykład podczas opowiadania na zapytania użytkownika, ulepszania naszej platformy lub realizacji celów marketingowych.  Możemy mieć również inne uzasadnione prawnie interesy, o których w razie potrzeby poinformujemy w odpowiednim czasie.

 

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt w oparciu o informacje podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej