How to contact us

How to contact us

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Informacji dotyczących prywatności lub korzystania przez nas z danych osobowych, prosimy o ich przesłanie pocztą elektroniczną na adres  dgn-rdg@rolanddg.com lub pocztą tradycyjną na adres Roland DG North Europe A/S, Engholm Parkvej 5 - 3450 Alleroed, Denmark.

 

 

Administratorem danych odpowiedzialnym za dane gromadzone w tej witrynie internetowej jest spółka  Roland DG North Europe.