Security of your personal information

Przekazywanie danych za granicę

W celu wykorzystania danych osobowych zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi prywatności dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innych krajów, w których prowadzimy działalność lub w których działają nasi dostawcy usług i partnerzy, oraz przetwarzane w tych krajach. Mogą to być inne kraje niż kraj rezydencji użytkownika i mogą w nich obowiązywać inne prawa ochrony danych niż w kraju użytkownika.
Jednak wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika będą chronione zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi prywatności.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Użyjemy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych użytkownika. Stosowane przez nas środki zapewniają poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.
Konkretne środki, z których korzystamy, obejmują przechowywanie wszystkich danych osobowych na zabezpieczonych (chronionych hasłem i zaporą firewall) serwerach oraz szyfrowanie wszystkich elektronicznych transakcji między nami i użytkownikiem przy użyciu technologii SSL.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i szczegółów konta użytkownika. Nie będziemy prosić użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem logowania się do witryny).

Przechowywanie danych

Kiedy nie będziemy mieć uzasadnionej prawnie potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład w przypadku zapisania danych w plikach kopii zapasowej), bezpiecznie przechowamy je, wyłączając z dalszego przetwarzania, do czasu, kiedy będzie możliwe ich usunięcie.

Poprawki do niniejszych Informacji dotyczących prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Informacje dotyczące prywatności w celu dostosowania ich do zmieniających się wymagań prawnych, technicznych lub biznesowych. Po zaktualizowaniu Informacji dotyczących prywatności podejmiemy odpowiednie starania, aby poinformować o tym użytkownika, adekwatne do istotności wprowadzonych zmian.
W przypadku kiedy to będzie wymagane przez obowiązujące prawa ochrony danych, zwrócimy się do użytkownika o wyrażenie zmiany na istotne zmiany Informacji dotyczących prywatności.