Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, verwerkt in en uitgewisseld tussen de landen waarin wij of onze dienstverleners en partners actief zijn, om ons de mogelijkheid te bieden de gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Deze landen kunnen andere zijn dan het land waarin u woont en ook andere wetten hanteren op het gebied van gegevensbescherming dan de wetten van uw land.

We hebben echter de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacy Verklaring.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en verwerken. De betreffende maatregelen zijn er op gericht een beveiligingsniveau te bieden, dat in verhouding staat tot het risico van verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Specifieke maatregelen zijn onder andere het opslaan van alle persoonlijke gegevens die u verstrekt op onze beveiligde servers (wachtwoord- en firewall-beveiligd) en het versleutelen - met behulp van SSL-technologie - van alle elektronische transacties die u naar ons verzendt of van ons ontvangt.

U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en gebruikersgegevens. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord (behalve wanneer u inlogt op de site).

Gegevensbewaring

We bewaren de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen indien er een permanente legitieme zakelijke noodzaak is om dit te doen (bijvoorbeeld om een dienst te leveren die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan geldende wettelijke, fiscale of administratieve vereisten). 

Wanneer er geen continue legitieme zakelijke reden is om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Mogelijk werken wij deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd bij in reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacy Verklaring bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de relevantie van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming verkrijgen voor alle materiële wijzigingen in de Privacy verklaring als en waar dit vereist is met het oog op de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.