Welke gegevens verzamelen wij?

Waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonlijke informatie die via deze site of op andere digitale platforms van Roland DG aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden vastgelegd in deze Privacy Verklaring of in relevante delen van de site gespecificeerde doeleinden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

 

 • Beheer van de website;
 • Verbetering van uw browse-beleving door personalisering van de website;
 • Gebruik van de op de site aangeboden diensten;
 • Het verzenden van goederen die u via de site hebt gekocht, en het aanbieden van diensten die u via de site hebt verworven;
 • Het versturen van afschriften en facturen en het incasseren van betalingen;
 • De verzending van service-e-mails;
 • Kennisgevingen per e-mail die u specifiek hebt aangevraagd;
 • Versturing van onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie m.b.t. onze organisatie of ondernemingen van zorgvuldig geselecteerde derden, waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, per post of telefonisch. Daarnaast, indien u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven, mogen we u deze informatie ook per e-mail of een vergelijkbare technologie zenden (u kunt het ons te allen tijde laten weten als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 • Het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden – deze informatie zal echter niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren;
 • De afhandeling van vragen en klachten van of over u met betrekking tot de site.

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze site, zullen wij deze informatie publiceren of gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming - waar die nodig is - aan derden verstrekken ten behoeve van direct marketing.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan de volgende categorieën van ontvangers:

 

 • Onze concernondernemingen, derde dienstverleners en partners die ons dataverwerkingsdiensten verlenen (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit op of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze website), of die op andere wijze persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die in deze Privacy Verklaring worden uiteengezet of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen;
 • Onze erkende dealers om de verkoop van onze producten aan u af te ronden, om u na de verkoop onze productgarantie te verstrekken en voor marketingdoeleinden;
 • Een bevoegd wetshandhavingsorgaan, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van geldende wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw essentiële belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • De koper (of potentiële koper) en diens agenten en adviseurs i.v.m. een feitelijke of voorgenomen koop, fusie of overname van een bedrijf of bedrijfsmiddel, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke informatie uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacy Verklaring; en
 • een andere persoon met uw toestemming voor vrijgave.