Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer we die nodig hebben om een contract met u te kunnen afsluiten, (ii) wanneer de verwerking in ons legitiem belang is en niet door uw rechten wordt tenietgedaan, of (iii) wanneer we uw toestemming daarvoor hebben.

In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen of kunnen we de persoonlijke informatie op een andere manier nodig hebben om uw essentiële belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer wij u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om contact met u op te nemen, maken wij dit op het betreffende moment duidelijk en informeren wij u of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in het vertrouwen in onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen normaal gesproken bestaan uit het beheren van ons platform en het - waar nodig - communiceren met u om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor onze legitieme commerciële belangen, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, of voor marketingdoeleinden. We kunnen andere legitieme belangen hebben en indien nodig zullen we u op het relevante moment laten weten wat die legitieme belangen zijn.

Contacteer ons

Hebt u vragen over of meer informatie nodig over de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt onder de ,,Hoe contact met ons opnemen''.