Kişisel bilgilerinizi neden kullanırız

Kişisel bilgilerinizi neden kullanırız

Personal information submitted to us via this website, or on other Roland DG digital platforms, will be used for the purposes specified in this Privacy Notice or in relevant parts of the website. We may use your personal information to:

Bize bu web sitesi ya da diğer Roland DG dijital platformları vasıtasıyla gönderilen kişisel bilgiler bu Gizlilik Bildiriminde ya da web sitesinin ilgili bölümlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki alıcı kategorilerine ifşa edebiliriz:

 

  • bizim için veri işleme hizmetleri sağlayan (örneğin, web sitemizin sağlanmasına destek olmak, web sitemize işlevler sağlamak veya güvenliğini artırmak amacıyla) grup şirketlerimiz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ya da ortaklara veya bu Gizlilik Bildiriminde belirlenen ya da kişisel bilgilerinizi topladığımızda size bildirilen amaçlar doğrultusunda kişisel bilgileri işleyenlere;
  • Size ürünlerimizin satışını yapmaları, satış sonrasında size ürün garantimizi sağlamaları ya da pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları amacıyla Yetkili Satıcılarımıza;
  • ifşanın, (i) geçerli yasa ya da düzenlemeler sebebiyle, (ii) yasal haklarımızın kullanımı, belirlenmesi veya savunulması veya (iii) sizin ya da bir başka kişinin hayati çıkarınızın korunması amacıyla gerekli olduğuna inanmamız halinde herhangi bir yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici merci, devlet kurumu, mahkeme ya da diğer tarafa;
  • Alıcıyı kişisel bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabileceği konusunda bilgilendirmemiz şartı ile, herhangi bir iş ya da varlığın filli ya da teklif edilen satın alımı, birleşimi ya da iktisabıyla bağlantılı olarak satın alana (ya da olası satın alana) ve temsilcileri ile danışmanlarına; ve
  • ifşaya izin vermeniz halinde herhangi bir başka kişiye.