Használati feltételek

(1) Bemutatkozás

Ezek a felhasználási feltételek szabályozzák a weboldalunk használatát; weboldalunk használatával teljes mértékben elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen felhasználási feltételekkel vagy a jelen felhasználási feltételek bármely részével, akkor nem használhatja weboldalunkat.

Ha regisztrál a weboldalunkra, akkor arra kérjük Önt, hogy kifejezetten fogadja el a jelen felhasználási feltételeket.

A weboldalunk használatához legalább 16 évesnek kell lennie. Weboldalunk használatával és a jelen felhasználási feltételeknek való elfogadásával garantálja és kijelenti, hogy Ön legalább 16 éves.

(2) A weboldal használatának engedélye

Eltérő rendelkezés hiányában mi vagy licencadóink rendelkezünk a weboldalon található szellemi tulajdonjogokkal és a weboldalon található anyagokkal. Az alábbi licenc függvényében mindezek a szellemi tulajdonjogok fenntartva vannak.

Megtekintheti, csak gyorsítótárazás céljából tölthet le, és nyomtathat oldalakat a webhelyről saját személyes használatra, az alábbiakban és a jelen felhasználási feltételekben máshol meghatározott korlátozásokra figyelemmel.

Tilos:

(a) újból közzétenni az ezen a weboldalon található anyagokat (beleértve egy másik weboldalon történő újraközvetítést is);

(b) eladni, bérelni vagy tovább licencelni a weboldalon található anyagokat;

(c) nyilvánosan megmutatni a weboldal bármely anyagát;

(d) a weboldalunkon található anyagokat kereskedelmi célból reprodukálni, sokszorosítani, másolni vagy más módon hasznosítani;

(e) szerkeszteni vagy más módon módosítani a weboldal bármely anyagát; vagy

(f) terjeszteni az anyagokat erről a weboldalról.

(3) Elfogadható használat

Tilos olyan módon használni a weboldalunkat, amely kárt okoz vagy okozhat a webhelyen, vagy a webhely elérhetőségének vagy hozzáférhetőségének romlását okozhatja; vagy bármilyen módon, amely jogellenes, illegális, csaló vagy káros, vagy bármilyen jogellenes, illegális, csaló vagy káros céllal vagy tevékenységgel összefüggésben.

Webhelyünket nem használhatja olyan anyagok másolására, tárolására, tárolására, továbbítására, küldésére, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek kémprogramokból, számítógépes vírusokból, trójai falovakból, férgekből, billentyűleütéses naplózókból, rootkitekből vagy más egyéb elemekből állnak (vagy amelyekhez kapcsolódnak), rosszindulatú számítógépes szoftverek.

Weboldalunkon vagy azokkal kapcsolatban semmilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet nem folytathat (beleértve korlátozás nélkül az adatgyűjtést, az adatbányászatot, az adatgyűjtést és az adatgyűjtést) kifejezett írásbeli beleegyezésünk nélkül.

Nem használhatja weboldalunkat kéretlen kereskedelmi kommunikáció továbbítására vagy küldésére.

Weboldalunkat semmilyen marketing céllal nem használhatja kifejezett írásbeli beleegyezésünk nélkül.

(4) Korlátozott hozzáférés

Webhelyünk bizonyos területeihez való hozzáférés korlátozott. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint korlátozzuk a weboldalunk más területeihez, vagy akár az egész weboldalunkhoz való hozzáférést.

Ha felhasználói azonosítót és jelszót adunk Önnek, hogy hozzáférhessen weboldalunk, illetve egyéb tartalmunk vagy szolgáltatásaink korlátozott területeihez, akkor meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó azonosítóját és jelszavát bizalmasan kezelik.

Azonnal írásban értesítenie kell minket, ha tudomására jut fiókja vagy jelszavának illetéktelen használata.

Ön felelős a weboldalunkon végzett bármilyen tevékenységért, amely a jelszó bizalmas kezelésének elmulasztásából ered, és felelősséggel tartozhat az ilyen hibákból eredő veszteségekért.

Webhelyünkhöz való hozzáféréshez nem használhat senki más felhasználói azonosítót és jelszót, hacsak erre az illető kifejezett engedélye nincs.

Értesítés és magyarázat nélkül saját belátásunk szerint letilthatjuk felhasználói azonosítóját és jelszavát.

(5) Felhasználó által létrehozott tartalom

Ezekben a felhasználási feltételekben a „felhasználói tartalma” olyan anyagot jelent (beleértve korlátozás nélkül a szöveget, képeket, hanganyagokat, videoanyagokat és audiovizuális anyagokat), amelyeket bármilyen célból beküld a weboldalunkra.

Ön globális, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad nekünk felhasználói tartalmának bármely meglévő vagy jövőbeni médiában történő felhasználására, reprodukálására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére. Ön megadja nekünk ezen jogok továbbengedélyezésének jogát, valamint e jogok megsértése miatt indítandó keresetet.

Ön szavatolja és kijelenti, hogy felhasználói tartalma megfelel a jelen felhasználási feltételeknek.

Felhasználói tartalma nem lehet jogellenes vagy jogellenes, nem sértheti harmadik felek törvényes jogait, és nem lehet képes arra, hogy jogi lépéseket indítson akár Önnel, akár velünk, akár egy harmadik féllel szemben (minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint).

Felhasználói tartalma (és a weboldalunkon való közzététele) nem:


(a) lehet rágalmazó vagy rosszindulatúan hamis;

(b) lehet obszcén vagy illetlen;

(c) sérthet bármely szerzői jogot, erkölcsi jogot, adatbázis-jogot, védjegyjogot, formatervezési mintát, elévülési jogot vagy más szellemi tulajdonjogot;

(d) sértheti a bizalomhoz, a magánélethez való jogot vagy az adatvédelmi jogszabályok alapján fennálló jogokat;

(e) adhat gondatlan tanácsot, vagy tartalmazhat bármilyen gondatlan nyilatkozatot;

(f) jelenthet felbujtást bűncselekmény elkövetésére;

(g) sérthet bíróságot, vagy szeghet meg bármely bírósági végzést;

(h) sérthet a faji vagy vallási gyűlöletet vagy a megkülönböztetést szabályozó jogszabályokat;

(i) lehet istenkáromló;

(j) sérthet a hivatali titokra vonatkozó jogszabályokat;

(k) nem sérthet a személyekkel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeket;

(l) ábrázolhat kifejezetten, grafikusan vagy ingyen erőszakot;

(m) lehet pornográf vagy szexuális jellegű;

(n) lehet valótlan, hamis, pontatlan vagy félrevezető;

(o) tartalmazhat vagy tartalmaz semmilyen olyan utasítást, tanácsot vagy egyéb információt, amelyre reagálhatnak, és ha cselekednek, nem okozhatnak megbetegedést, sérülést vagy halált, vagy bármilyen más veszteséget vagy kárt;

(p) minősül spamnek;

(q) lehet sértő, megtévesztő, fenyegető, sértő, zaklató vagy veszélyes, gyűlöletkeltő, diszkriminatív vagy lázító; vagy

(r) nem okozhat bosszúságot, kényelmetlenséget vagy felesleges szorongást senkinek.

Felhasználói tartalmának megfelelőnek, polgári jellegűnek, ízlésesnek és az interneten alkalmazott illemtan és viselkedés általánosan elfogadott szabványainak kell lennie.

Ön nem használhatja weboldalunkat olyan weboldalra vagy weboldalra történő hivatkozáshoz, amely olyan anyagból áll vagy olyan anyagot tartalmaz, amely, ha a weboldalunkon felteszik, megsértené a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit.

A webhelyre nem küldhet olyan felhasználói tartalmat, amely ellen fenyegetett vagy tényleges bírósági eljárás vagy más hasonló panasz volt vagy volt.

Fenntartjuk a jogot a webhelyünkre beküldött, a szervereinken tárolt, illetve a weboldalunkon tárolt vagy közzétett összes anyag szerkesztésére vagy eltávolítására.

A jelen felhasználási feltételeknek a felhasználói tartalommal kapcsolatos jogaink ellenére nem vállaljuk, hogy figyelemmel kísérjük az ilyen tartalom beküldését vagy a weboldalunkon való közzétételét.


(6) Korlátozott garanciák

Ön tudomásul veszi, hogy a webhelyen közzétett információk egy részét a felhasználók küldik be, és hogy ezeket az információkat általában nem tekintjük át, nem hagyjuk jóvá és nem szerkesztjük. Nem garantáljuk a weboldalon közzétett információk teljességét vagy pontosságát; nem vállaljuk annak biztosítását sem, hogy a weboldal továbbra is elérhető maradjon, vagy hogy a honlapon található anyagok naprakészek legyenek.

Az alkalmazandó törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden, a weboldalra és a weboldal használatára vonatkozó kijelentést, garanciát és feltételt (ideértve - korlátozás nélkül - a törvény által kielégítő minőségű, rendeltetésszerűnek és / vagy a ésszerű ellátás és készség).

(7) A felelősség korlátozása és kizárása

A jelen felhasználási feltételek semmi sem: (a) korlátozza vagy kizárja felelősségünket gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés miatt; (b) korlátozhatja vagy kizárhatja felelősségünket csalás vagy hamis félrevezetés miatt; (c) bármilyen módon korlátozhatja felelősségünket vagy felelősségünket, amelyet az alkalmazandó törvény nem engedélyez; vagy (d) kizár minden olyan felelősségünket vagy felelősségünket, amelyet az alkalmazandó törvény nem zárhat ki.

Az ebben a szakaszban és a jelen felhasználási feltételekben máshol meghatározott felelősségkorlátozások és kizárások: (a) az előző bekezdés hatálya alá tartoznak; és (b) szabályozza a felhasználási feltételek alapján vagy a felhasználási feltételek tárgyával összefüggésben felmerülő összes felelősséget, ideértve a szerződésből, a jogellenes károkozásból (beleértve a gondatlanságot) és a törvényi kötelezettség megszegéséből eredő kötelezettségeket is.

Amennyiben a weboldalt, valamint a weboldalon található információkat és szolgáltatásokat ingyenesen nyújtják, semmilyen jellegű veszteségért vagy kárért nem vagyunk felelősek.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért, amely ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső eseményből vagy eseményből származik.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen üzleti veszteségért, ideértve (korlátozás nélkül) a nyereség, a bevétel, a bevétel, a felhasználás, a termelés, a várható megtakarítások, az üzleti tevékenység, a szerződések, a kereskedelmi lehetőségek vagy a jóakarat elvesztését vagy károsodását.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen adat, adatbázis vagy szoftver elvesztéséért vagy sérüléséért.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen különleges, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért.

Ön elfogadja, hogy érdekünk a tisztjeink és alkalmazottaink személyes felelősségének korlátozása. Figyelembe véve ezt az érdeklődést, elfogadja, hogy korlátolt felelősségű társaság vagyunk, és elfogadja, hogy személyesen semmilyen követelést nem fog benyújtani az egyes tisztviselőkkel vagy alkalmazottakkal szemben a weboldallal vagy a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban elszenvedett veszteségekkel kapcsolatban. Ez természetesen nem korlátozza vagy zárja ki a vállalat felelősségét tisztjeink és alkalmazottaink cselekedetei és mulasztásai miatt.

Ön elfogadja, hogy mások hozzád kapcsolódó észrevételeit, véleményeit és / vagy visszajelzéseit weboldalunkon közzétegyék. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen megjegyzések, vélemények és / vagy visszajelzések kritikusak, rágalmazóak vagy más módon jogellenesek lehetnek; és beleegyezik, hogy semmilyen ilyen észrevételért, véleményért és / vagy visszajelzésért nem tehet felelőssé minket, függetlenül attól, hogy tudunk-e vagy kellett volna tudnunk az ilyen megjegyzésekről, véleményekről és / vagy visszajelzésekről.

(8) Kártérítés

Ön ezennel kártalanít minket, és vállalja, hogy megtérít minket az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, kötelezettségekért és kiadásokért (beleértve korlátozás nélkül a jogi költségeket és az esetleges összegeket, amelyeket harmadik félnek fizettünk a követelés vagy vita rendezése érdekében jogi szakvéleményünk tanácsára. tanácsadók), amelyeket a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének bármely megsértése vagy az Ön által a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének megszegése miatt felmerült vagy elszenvedett részünk jelent.

(9) A jelen felhasználási feltételek megsértése

A jelen felhasználási feltételek alapján fennálló egyéb jogaink sérelme nélkül, ha bármilyen módon megszegi ezeket a felhasználási feltételeket, vagy ha ésszerűen gyanítjuk, hogy Ön bármilyen módon megsértette ezeket a felhasználási feltételeket, akkor:

(a) küldünk egy vagy több hivatalos figyelmeztetést;

(b) ideiglenesen felfüggessztjük a weboldalhoz való hozzáférését;

(c) véglegesen megtiltjuk a weboldalhoz való hozzáférést;

(d) blokkoljuk az Ön IP-címét használó számítógépek hozzáférését a weboldalhoz;

(e) vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával és kérje, hogy akadályozza meg a webhelyhez való hozzáférését;

(f) bírósági eljárást indíthatunk ellened szerződésszegésért vagy más módon;

(g) felfüggeszthetjük és / vagy törölhetjük fiókját a weboldalon; és / vagy

(h) törölhetjük és / vagy szerkeszthetjük a felhasználók által létrehozott tartalom egy részét vagy egészét.

Amennyiben felfüggesztjük vagy tiltjuk vagy blokkoljuk a weboldalunkhoz vagy weboldalunk egy részéhez való hozzáférését, akkor nem tehet semmilyen lépést az ilyen felfüggesztés, tiltás vagy blokkolás megkerülése érdekében (beleértve korlátozás nélkül egy másik fiók létrehozását és / vagy használatát).

(10) Harmadik fél weboldalai és hiperhivatkozásai

Weboldalunkon hiperhivatkozások találhatók más, harmadik felek tulajdonában lévő és üzemeltetett webhelyekre. Ezek a linkek nem ajánlások. Nem ellenőrizhetjük harmadik fél weboldalainak tartalmát, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve az Ön használatából fakadó veszteségekért vagy károkért.

(11) Árak

Felhívjuk figyelmét, hogy a Roland DG honlapján szereplő összes ár áfát tartalmaz.

(12) Védjegyek

A VersaUV, az AdvancedJet, a SolJet, a VersaArt, a VersaCAMM, a VersaSTUDIO, a CAMM-1, a STIKA, a Modela, a PICZA, a VersaWorks és a logónk ránk tartozó védjegyek. Nem adunk engedélyt e védjegyek használatára, és ez a jogaink megsértését jelentheti.

A weboldalunkon található egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Eltérő rendelkezés hiányában nem támogatjuk és nem állunk kapcsolatban semmilyen ilyen jog birtokosával, és mint ilyen, nem adhatunk engedélyt az ilyen jogok gyakorlására.

(13) Versenyek

Időnként versenyeket, ingyenes nyereményjátékokat és / vagy egyéb promóciókat szervezhetünk a weboldalunkon. Ezekre külön szerződési feltételek vonatkoznak (amelyeket megfelelő esetben az Ön rendelkezésére bocsátunk).

(14) Változás

Időnként felülvizsgálhatjuk ezeket a felhasználási feltételeket. A felülvizsgált használati feltételek a felülvizsgált használati feltételek honlapunkon való közzétételének napjától érvényesek a weboldalunk használatára. Kérjük, ellenőrizze rendszeresen ezt az oldalt, hogy megismerje az aktuális verziót.

(15) Feladat

Átadhatunk, alvállalkozásba adhatunk vagy más módon kezelhetjük a jelen felhasználási feltételek szerinti jogainkat és / vagy kötelezettségeinket, anélkül, hogy erről értesítenénk Önt vagy beleegyezését megszereznénk.

A jelen felhasználási feltételek szerinti jogait és / vagy kötelezettségeit nem ruházhatja át, nem bocsáthatja alvállalkozásba és nem kezelheti más módon.

(16) Elválaszthatóság

Ha bármely felhasználási feltétel rendelkezését bármely bíróság vagy más illetékes hatóság jogellenesnek és / vagy végrehajthatatlannak találja, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Ha bármely jogellenes és / vagy végrehajthatatlan rendelkezés jogszerű vagy végrehajtható lenne, ha annak egy részét törölnék, akkor azt a részt töröltnek kell tekinteni, és a rendelkezés többi része továbbra is érvényben marad.

(17) Harmadik felek jogainak kizárása

Ezek a felhasználási feltételek az Ön és a mi javunkra szolgálnak, és nem célja harmadik fél javára szolgálni, illetve harmadik fél által sem érvényesíthető. A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogaink és jogaink gyakorlása harmadik fél hozzájárulásától függ.

(18) Teljes megállapodás

Ezek a felhasználási feltételek, valamint az adatvédelmi irányelveink alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a weboldalunk használatával kapcsolatban, és minden korábbi megállapodást felülírnak a weboldal használatával kapcsolatban.

(19) Jog és joghatóság

Ezeket a felhasználási feltételeket az angol törvények szabályozzák és értelmezik, és az ezen felhasználási feltételekkel kapcsolatos viták az angliai bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

(20) Részleteink

Cégünk teljes neve Roland DG UK Ltd.

Angliában és Walesben vagyunk regisztrálva a 4339715 regisztrációs szám alatt.

Bejegyzett címünk a Griffin House, Windmill Road, Clevedon, North Somerset, BS21 6UJ.

Írjon nekünk e-mailben az info@rolanddg.co.uk címre.